Profesionalni aparati

PREZENTACIJA


Za sve zainteresovane omogućavamo pratičnu prezentaciju aparata u našem centru, kako bi se bliže upoznali i informisali o načinu rada i očekivanim rezultatima.

PROFESIONALNA OBUKA


Za svaki kupljeni aparat dobijate profesionalnu obuku za rad koja pored praktičnog dela uključuje i kontinuiranu stručnu podršku u vidu razmene iskustava i saveta, koji se odnose na različite slučajeve iz prakse.